031-33372060

تعرفه تبلیغات

توجه:

جدول پرداخت هزینه فقط مربوط به کادرهای محل تبلیغات شما می باشد.تبلیغات کاربران در شهر های خود رایگان می باشد. 

ثبت آگهی برای اعضا و ثبت آگهی فوری برای افرادی که در این سایت عضو نیستند رایگان می باشد.