کتاب مصالح09134355322

wd
بورس نبشی
مصالح ساختمانی > آهن آلات
توضیحات

بورس نبشی بازار تهران سایز 30-40-50-60-80-100 ضخامت3-4-5-6-8-10 انواع نبشی.آریان، قیمت انواع نبشی .اروپا قیمت قیمت نبشی تهران قیمت نبشی بازار تهران قیمت رقابتی انواع نبشی در بازار تهران

آدرس
تهران ,تهران
02xxxxxxx166238244
09xxxxxxx107899719

تهران.بازار آهن .انتهای بلوار مدائن