كتاب مصالح

wd
نقشه برداری09131140072
خدمات مهندسی > نقشه برداری
توضیحات

عملیات نقشه برداری، ماده 147 اصفهان، تراز کف اصفهان، تعیین مساحت زمین، تعیین مختصات، تعیین مختصات ملک، ابعاد زمین، gps مختصات اصفهان، عملیات نقشه برداری اصفهان، تعیین جی پی اس، نقشه بردار، نقشه بردار اصفهان، نقشه با دوربین، تعیین مختصات با دستگاه

آدرس
اصفهان ,اصفهان
09131140072

اصفهان آپادانا