wd
قیر اکسید 75/25
متفرقه
توضیحات

شرکت بازرگانی جهان قیر پارس تهیه کننده(تولید) و عرضه کننده داخلی و صادرات خارجی فرآورده های نفتی و بتروشیمی(قیر) در ایران می‌باشد.
قیر اکسید 75/25 نوعی قیر جامد(آسفالت)که بر پایه قیر 60/70 توسط هوای داغ تولید می‌شود که در بام سازی ، روکش لوله ، رنگ سازی و دیگر مصارف کاربرد دارد.

آدرس
اصفهان ,اصفهان
09136137392
sales4@blownasfalt.com

اصفهان چهارراه رزمندگان ساختمان جالینوس