wd
نقشه برداری UTM یو تی ام املاک و باغ
خدمات مهندسی > نقشه برداری
توضیحات

انجام کلیه امور نقشه برداری
تهیه نقشه UTM
برداشت و پیاده سازی
تعیین مساحت و تفکیک زمین و باغشهر
تپوگرافی زمین
نقشه برداری ساختمان اکس و..‌.
تهیه پروطولی و عرضی و محاسبه احجام

آدرس
فارس ,شیراز
09178173401
rashid.moradi1366@gmail.com

شیراز خیابان سراج