كتاب مصالح

wd
تیرچه بلوک بهارستان
مصالح ساختمانی > قطعات پیش ساخته
توضیحات

پخش تيرچه و بلوک و سقف پيش ساخته بتوني در اصفهان
اجراي سقف پيش ساخته بتوني بهارستان
مشاوره و بازديد از محل و ارائه پيش فاکتور
رايگان ميباشد

آدرس
اصفهان ,بهارستان
09131656651
09134049844
esfahantop@gmail.com

بهارستان جاده قلعه شور