كتاب مصالح

wd
مرکز پخش بلوک شیشه ای و ملحقات آن
مصالح ساختمانی > بلوک
توضیحات

پخش بلوک شیشه ای کاوه ، ایتالیا ، لهستان ، چین ،
المان
تولید و پخش اسپیسر بلوک شیشه ای
طراحی و اجرای بلوک شیشه ای
پخش پودر بندکشی ترک و پودر چسب اسپانیا

آدرس
تهران ,تهران
02126604663
09123116691
asgarydariyan58@gmail.com

خ شریعتی خ یخچال خ فکوریان