كتاب مصالح

wd
چشم آنیک مدل P1
برق و تاسیسات > سیستم حفاظتی
توضیحات

جریان مصرفی پایین
سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت
امکان تنظیم حساسیت
خروجی الکترونیکی
مقاومت بسیار پایین در خروجی
بهترین عملکرد در دماهای مختلف

آدرس
تهران ,تهران
03537274000
09128986632
yazdpadide01@gmail.com

www.anikelectronic.com