مصالح و مشاغل ساختمانی

wd
سریع
مصالح ساختمانی > بلوک
توضیحات

تولید بلوک پلیمری الیافدار بدون نیاز به گچ خاک

آدرس
آذربایجان شرقی ,میانه
041-52225675

اذربایجان شرقی میانه فرهنگیان کوچه 12