کتاب مصالح09134355322

wd
نصب ایزوگام قیر گونی اسفالت سراسر تهران حومه
مشاغل و پیمان کاری > پیمان کاری
توضیحات

نصب ایزوگام قیر گونی اسفالت سراسر تهران حومه تمام نصب اجرا به شرط آب بندی وتضمینی پذیرفته می شود با کادر مجرب 20 سال سابقه کار با ضمانت نامه کتبی وبیمه پنچ سال به مدیریت دهاتی باتشگر از برنامه تماس حتی برای یک متر پاسخگو ی 24 ساعت می باشد 09120869487 09142247717

آدرس
تهران ,تهران
09xxxxxxx142247717
09xxxxxxx120869487
moxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhmadreza@1368mail.com

تهران