کتاب مصالح09134355322

wd
فروش گچ های سمنان و ساوه
مصالح ساختمانی > گچ
توضیحات

گروه تامین مصالح پردیس
تامین انواع گچ های سمنان و ساوه با قیمت کارخانه به شرح ذیل :
گچ حریر – 33 کیلویی : 1770 تومان
گچ حریر – 40 کیلویی : 2000 توممان
گچ زمرد – 40 کیلویی : 1750 تومان
گچ جم – 40 کیلویی – تحویل تهران : 2600 تومان
گچ سوپر جم – 40 کیلویی : 2900 تومان
گچ بلور ساوه – 33 کیلویی : 1950 تومان
گچ صدف – 40 کیلویی : 2000 تومان
گچ سوپر متین – 40 کیلویی : 2550 تومان
گچ سفید کاری خورشید – 30 کیلویی : 1900 تومان
گچ خورشید – 40 کیلویی : 2320 تومان
• قیمت ها درب کارخانه میباشد .
برای رفاه حال مشتریان هماهنگی های حمل گچ تا محل پروژه از طریق موسسات حمل و نقل معتبر با مناسب ترین کرایه توسط این گروه صورت می گیرد .
دفتر سفارشات : 02144728040 – 09190836432 – 09104440197
www.Gpardis.com


آدرس
تهران ,تهران
02xxxxxxx144728040
09xxxxxxx190836432

تهران