کتاب مصالح09134355322

wd
طراحی تاسیسات،مشاوره و فروش تجهیزات سرمایشی گرمایشی
خدمات مهندسی > محاسبات تاسیسات
توضیحات

طراحی تاسیسات ساختمان و صنعتی مشاوره و فروش تجهیزات مکانیکی ،سرمایشی و گرمایشی Hitachi, Schneider electric,Gree,OGenral,yazaki,vaillant,kuken لیست تجهیزات کامل

آدرس
اصفهان ,اصفهان
03xxxxxxx134206089
09xxxxxxx215419267
l.xxxxxxxxxxxxxxxxxamini.fan@gmail.com

خانه اصفهان خیابان گلخانه