کتاب مصالح09134355322

wd
"توزیع سیمان"
مصالح ساختمانی > مصالح مهندسی
توضیحات

"توزیع سیمان"
- توزیع سیمان ساوه ، بنوید ، شمال بصورت عمده و خورده .
- حداقل سیمان عمده فروشی 240 کیسه می باشد و خرده فروشی از انبار به حداقل تعداد .
مهندس شمس : 09123840356
دفتر سفارشات : 02144708845
www.Gpardis.com

آدرس
تهران ,تهران
02xxxxxxx144708845
09xxxxxxx123840356

تهران